Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Mathematical modeling of processes and phenomena
Learning outcome:
Student zna zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu;
Connections with FLO:
  • SDA3A_W04
    zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu;