Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Advanced statistical methods and medical data processing
Learning outcome:
Student umie wskazać trendy w nowoczesnej analizie danych.
Connections with FLO:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;