Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Integration of advanced GIS technologies for decision support
Learning outcome:
wiedzę na temat stanu wiedzy w zakresie integracji zaawansowanych technologii GIS na potrzeby wspomagania decyzji
Connections with FLO:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;