Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Research planning and methodology variant_I
Learning outcome:
A student knows and understands scientific methods.
Connections with FLO:
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;
  • SDA3A_W06
    ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej;