Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Workshop in preparation of grant applications_variant_I
Learning outcome:
Students know polish and international funding agencies e.g. NCN, NCBiR, FNP, ERC etc.
Connections with FLO:
  • SDA3A_W06
    ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej;
  • SDA3A_W07
    podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.