Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Workshop in preparation of grant applications_variant_II
Learning outcome:
discussion about specific chapters of the grant proposal; looking for the research niche; writing a proposal parts
Connections with FLO:
  • SDA3A_U06
    planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym;
  • SDA3A_U07
    samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób; planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi.