Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Workshop in writing and preparation of scientific publications_variant_II
Learning outcome:
the requirements for writing the cover letter and abstract
Connections with FLO:
  • SDA3A_U03
    upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych;
  • SDA3A_U04
    inicjować debatę i uczestniczyć w dyskursie naukowym;
  • SDA3A_U06
    planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym;