Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Workshop in writing and preparation of scientific publications_variant_III
Learning outcome:
is able to write scientific publications on relevant research topics
Connections with FLO:
  • SDA3A_U02
    komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym;
  • SDA3A_U03
    upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych;