Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Workshop in writing and preparation of scientific publications_variant_III
Learning outcome:
is able to cooperate in research team to prepare scientific publications
Connections with FLO:
  • SDA3A_K02
    wypełniania obowiązków społecznych badacza, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorcy;