Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Sustainable development and circular economy
Learning outcome:
critical evaluation of his/her current knowledge in the field of circular economy and recognition of the importance of knowledge in solving modern problems of economic development and management of natural resources
Connections with FLO:
  • SDA3A_K01
    krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;