Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Earth System
Learning outcome:
Ability to build a simple mathematical model of energy/matter fluxes in the global environment or its selected compartment.
Connections with FLO:
  • SDA3A_U03
    upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych;
  • SDA3A_U07
    samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób; planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi.