Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Ethics in research and scientific work
Learning outcome:
The students will gain tools and skills that will increase their ability to contribute to the ongoing debate and development of research ethics and professional conduct.
Connections with FLO:
  • SDA3A_K03
    podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym prowadzenia badań w sposób niezależny, respektowania zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej;