Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Practical English Grammar for Scientists_I
Learning outcome:
The student is aware of typical mistakes resulting from native language transfer and knows how to avoid them.
Connections with FLO:
  • SDA3A_U05
    posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym;