Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Specialty polymeric materials
Learning outcome:
Jest gotów do podjęcia roli badacza materiałów polimerowych w multidiscyplinarnym zespole opracowującym technologie wykorzystujące różnorodne materiały
Connections with FLO:
  • SDA3A_K02
    wypełniania obowiązków społecznych badacza, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorcy;
  • SDA3A_K03
    podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym prowadzenia badań w sposób niezależny, respektowania zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej;