Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Finite Element Method in Material Engineering and Metal Forming
Learning outcome:
Knows the basis of interpolation in FEM, definition of shape functions, the types of most commonly used finite elements.
Connections with FLO:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;