Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Copyright law and intellectual property protectionj
Learning outcome:
Znajomość prawa autorskiego i ochrony własności przemysłowej
Connections with FLO:
  • SDA3A_W04
    zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu;
  • SDA3A_W06
    ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej;