Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Degradation processes of metallic implants
Learning outcome:
Stdent zna mechanizmy niszczenia impantów i jest świadomy zagrożeń jakie z tego faktu wynikają.
Connections with FLO:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;
  • SDA3A_W05
    fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji;