Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
New anticorrosion protection of metallic construction
Learning outcome:
The students knows the classification of inhibitors and the mechanism of inhibition of corrosion process by using the inhibitors.
Connections with FLO:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;