Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Introduction to Dislocation Theory
Learning outcome:
Student knows how to derive the stress/strain fields associated with dislocations and assess their influence on mechanical and fracture behavior
Connections with FLO:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;