Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Current biology
Learning outcome:
Student umie upowszechniać wyniki swojej pracy w formie popularnonaukowej
Connections with FLO:
  • SDA3A_U02
    komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym;
  • SDA3A_U03
    upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych;