Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Atomic force microscope (AFM) and Scanning Tunneling Microscope (STM)
Learning outcome:
Student ma wiedzę na temat możliwych do zastosowania technik AFM i STM
Connections with FLO:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;