Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Mechanical Response of Engineering Materials
Learning outcome:
- an ability to use the techniques, skills, and experimental, computational and data analysis tools necessary for materials engineering practice. Effective communication skills regarding the mechanical response of materials.
Connections with FLO:
  • SDA3A_U03
    upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych;
  • SDA3A_U04
    inicjować debatę i uczestniczyć w dyskursie naukowym;