Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Revitalisation in the context of sustainable development
Learning outcome:
Knows and understands methods of revitalisation in the context of sustainable development principle.
Connections with FLO:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;