Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Revitalisation in the context of sustainable development
Learning outcome:
Is ready to initiate and get involved in the processes of revitalisation of degraded areas.
Connections with FLO:
  • SDA3A_K02
    wypełniania obowiązków społecznych badacza, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorcy;