Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Applied Hydrogeosciences: case studies
Learning outcome:
Zna metodologię inżynierskich i hydrogeologicznych badań z zastosowaniem modelowania komputerowego
Connections with FLO:
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;
  • SDA3A_W04
    zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu;