Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Analysis of nonstationary signals
Learning outcome:
Student knows the most important consistency results for resampling methods for nonstationary data
Connections with FLO:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;