Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Workshop in preparation of grant applications_variant_IV
Learning outcome:
ma podstawową wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów prawnych.
Connections with FLO:
  • SDA3A_W06
    ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej;
  • SDA3A_W07
    podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.