Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Applications of classical and generalized symmetries for constructing solutions of nonlinear mathematical physics differential equations
Learning outcome:
Zna podstawowe pojęcia i twierdzenia teorii grupowej równań różniczkowych
Connections with FLO:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;