Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Applications of classical and generalized symmetries for constructing solutions of nonlinear mathematical physics differential equations
Learning outcome:
Zna metodę redukcji równań cząstkowych za pomocą operatorów symetrii uogólnionej
Connections with FLO:
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;