Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Dynamical systems
Learning outcome:
Student is able to present advanced research topics (theorems, examples, techniques, results of simulations) in front of audience made of specialists in clear and mathematically strict way.
Connections with FLO:
  • SDA3A_U02
    komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym;