Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
On some models of discrete mathematics
Learning outcome:
Zna problematykę, charakteryzacje i własności automatów skończonych, automatów ze stosem i możliwości ich zastosowań
Connections with FLO:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;