Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Advances in medical electronic equipment
Learning outcome:
Aktywne uczestnictwo w dyskusji, ocena własnych propozycji i rozwiązań zaproponowanych przez innych studentów
Connections with FLO:
  • SDA3A_K01
    krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;
  • SDA3A_K02
    wypełniania obowiązków społecznych badacza, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorcy;