Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Physiological measurements and data interpretation
Learning outcome:
Samodzielne studia związane systemami do automatycznej interpretacji sygnałów i obrazów medycznych i proponowanie rozwiązań.
Connections with FLO:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
  • SDA3A_W04
    zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu;