Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Catalysis and catalytic processes for the production of liquid fuels
Learning outcome:
Student wykorzystując swoją wiedzę, potrafi krytycznie ocenić swój wkład w rozwój dyscypliny.
Connections with FLO:
  • SDA3A_K01
    krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;
  • SDA3A_K02
    wypełniania obowiązków społecznych badacza, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorcy;