Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Catalysis and catalytic processes for the production of liquid fuels
Learning outcome:
Student zna metodologię prowadzenia badań naukowych z dziedziny katalizy, planowania eksperymentów i ich ocenę
Connections with FLO:
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;
  • SDA3A_W04
    zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu;