Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Advanced Drilling Technology
Learning outcome:
Student knows and understands application of drilling technology in vertical and inclined wellbores.
Connections with FLO:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;