Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Geoengineering
Learning outcome:
Student posiada wiedzę w zakresie doboru metod i technologii modyfikacji górotworu w zależności od istniejących parametrów fizyko-mechanicznych ośrodka gruntowego.
Connections with FLO:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
  • SDA3A_W04
    zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu;
  • SDA3A_W07
    podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.