Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Technika a społeczeństwo. Relacje - kontekst - wyzwania,
Learning outcome:
Zna podstawowe problemy implikowane przez rozwój techniczny w życiu społecznym
Connections with FLO:
  • SDA3A_W05
    fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji;
  • SDA3A_W06
    ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej;