Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Human Capital Management
Learning outcome:
Doktorant rozumie procesy zarządzania kapitałem ludzkim i wartość jaką generują dla organizacji
Connections with FLO:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;