Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Uncertainty analysis in engineering
Learning outcome:
Awareness of the responsibility for own work and readiness to comply with the rules of team work and accepting responsibility for tasks performed collectively
Connections with FLO:
  • SDA3A_K01
    krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;