Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Nondestructive testing and structural health monitoring of structures
Learning outcome:
Knows the state-of-the-art and state-of-the-use in Nondestructive Testing and Structural Health Monitoring
Connections with FLO:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;