Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Nondestructive testing and structural health monitoring of structures
Learning outcome:
Student is able to work in a research/engineering team to discuss the requirements and specify a suitable damage detection strategy for a given application.
Connections with FLO:
  • SDA3A_K01
    krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;