Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Physics I
Learning outcome:
Student potrafi pracować w zespole, zaplanować i wykonać doświadczenie oraz przemyśleć efekty doświadczenia i wyciągnąć wnioski
Connections with FLO:
 • RTZ1A_K01
  Jest świadomy swojej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych oraz konieczności podnoszenia własnych kompetencji, jest gotów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych oraz krytycznej ich analizy.
 • RTZ1A_K02
  Jest świadomy znaczenia rewitalizacji i ochrony środowiska i dla rozwoju społeczno-gospodarczego, jest gotów do inicjowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 • RTZ1A_K03
  Jest gotów do określania priorytetowych celów wykonywanego przez siebie zadania i sposobu jego osiągnięcia, respektując etyczne zasady wykonywanego zawodu.
 • IKS1A_K01
  Jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności inżynierskich oraz krytycznej ich oceny, jest gotów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań technicznych dla kształtowania środowiska wewnętrznego i zewnętrznego jak również do zasięgania opinii ekspertów.