Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Fizyka 1
Learning outcome:
Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki.
Connections with FLO:
  • AIR1A_K03
    Potrafi zarządzać swoim czasem pracy i odpoczynku w celu zwiększenia efektywności. Jest gotów do zarządzania zespołami ludzkimi.