Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Fizyka współczesna
Learning outcome:
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i internetu oraz korzystać z nich.
Connections with FLO:
  • MBM1A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać selekcji i interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie