Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Fizyka współczesna
Learning outcome:
Rozumie potrzebę stałego pogłębiania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki współczesnej, ze względu na jej ścisły związek z techniką współczesną.
Connections with FLO:
  • MBM1A_K01
    rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych