Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Projektowanie, wytwarzanie i dobór lin stalowych
Learning outcome:
zna zasady doboru lin dla różnych zastosowań
Connections with FLO:
  • MBM2A_W09
    ma wiedzę na temat współczesnych materiałów inżynierskich, kształtowanie ich struktury i własności, zasad doboru materiałów inżynierskich i ich zastosowanie jako elementów maszyn i narządzi