Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Projektowanie, wytwarzanie i dobór lin stalowych
Learning outcome:
zna metdy badań wytrzymałościowych drutów i lin, umie przeprowadzić odbiór lin u producenta, zna procedury odbiorcze
Connections with FLO:
  • MBM2A_W17
    posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn, urządzeń mechanicznych, procesów technologicznych i systemów wytwórczych