Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Podstawy technik generacyjnych
Learning outcome:
zna i rozumie metodykę projektowania i prototypowania elementów i podzespołów urządzeń mechatronicznych z wykorzystaniem technik generacyjnych.
Connections with FLO:
  • IME1A_W12
    zna i rozumie metodykę projektowania urządzeń mechatronicznych, a także metody i techniki wykorzystywane w projektowaniu, w tym metody sztucznej inteligencji; zna komputerowe narzędzia do projektowania i symulacji urządzeń mechatronicznych
  • IME2A_W04
    zna i rozumie metodykę projektowania złożonych urządzeń i systemów mechatronicznych, a także metody i techniki wykorzystywane w projektowaniu; zna komputerowe narzędzia do projektowania i symulacji urządzeń mechatronicznych