Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Podstawy technik generacyjnych
Learning outcome:
potrafi posłużyć się techniką skanowania 3D i właściwie dobraną techniką generacyjną do projektowania i weryfikacji elementów urządzeń mechatronicznych
Connections with FLO:
  • IME1A_U08
    potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji elementów urządzeń i systemów mechatronicznych